Przerastanie ogrodzenia elektrycznego przez rośliny
Jak obniżyć wpływ wzrostu roślinności, w przypadku ogrodzenia szczególnie długiego, gdy nie mamy do dyspozycji przesadnie mocnego elektryzatora?
Pierwsze rozwiązanie
polega na odłączeniu niższego przewodu, jeżeli znajduje się za nisko i jest otoczony gęstą roślinnością. Należy pamiętać o jego ponownym podłączeniu, gdy nadejdzie zima.
Drugie rozwiązanie
polega na takim wykonaniu ogrodzenia, które pozwoli zamienić przewody elektryczne zerowe/uziemiające z przewodami elektryzowanymi z jednej i drugiej strony drążków. Korzystne jest to, że przewody zerowe mogą być umieszczone po przeciwnej stronie pastwiska. Zwierzęta mogą w ten sposób skubać trawę jak najbliżej ogrodzenia, podczas gdy znaczna część roślinności po stronie przeciwnej pozostaje oddzielona pionowo przez przewód(-y) zerowy(-e) i nie powoduje strat elektrycznych. Jeżeli ta konfiguracja nie wystarcza, zawsze można (poprzez instalację kilku odłączników w szereg z uziemieniem) tak zorganizować ogrodzenie, żeby przewody zerowe i główne uziemienie mogły być odłączone od ziemi podczas szczytowego wzrostu roślinności. W ten sposób straty spowodowane przez roślinność zostaną znacznie zredukowane bez rzeczywistej zmiany skuteczności ogrodzenia. Przy zastosowaniu takiej instalacji można z łatwością elektryzować kilkudziesięciokilometrowe sieci za pomocą elektryzatora o rozsądnej mocy.
Copyright © 2009 ogrodzeniaelektryczne.pl strona    Projekt & wykonanie Bate