Energia impuslu pastucha elektrycznego

Ból to energia czy napięcie ?

Pamiętaj by nie mylić napięcia, które odpowiada za długość iskry z energią, która powoduje ból. Mocny elektryzator spowoduje dużo większy ból niż saby, nawet gdy będą mieć to samo napięcie.

Jakie znaczenie ma napięcie ?

Rozróżniamy trzy rodzaje napięcia właściwego dla impulsu: Napiecie jałowe jest to napięcie, które występuje na zaciskach elektryzatora odłączonego od ogrodzenia. Jest parametrem czysto informacyjnym. Napięcie początkowe (zapłonu) w danym punkcie ogrodzenia to napięcie impulsu wystepujące w tym miejscu, przed jego dotknieciem przez zwierze. Napięcie jest proporcjonalne do grubości izolacji, przez którą mógłby się przedostać. Zdarza się tak, że śierść dobrze izoluje i/lub podłoże jest kamieniste, należy wtedy sprawdzić czy w każdym punkcie ogrodzenia wysokiego napięcia początkowego wynosi ponad 2000v zmierzone na pastuchu elektrycznym. Chociąż takie napięcie i tak nie wystarczy, bo po przejściu, należy dysponować wystarczającą ilością energii, by impuls był bolesny. Napiecie pod obciążeniem to napiecie impulsu przepływającego przez zwierze, po zapłonie łuku elektrycznego. Jeśli w impulsie pozostanie wystarczająca ilość energii to napięcie pod obciążeniem powinno być wystarczające. Jeżeli chcesz sprawdzić napięcie pastucha, jakie odczuło by zwierzę, to możesz je sprawdzić za pomocą dżulomierza.
Energia pobrana, zmagazynowana i dostarczona ?
Pamiętaj, że tylko energia dostarczona jest ważna. Energia zmagazynowana nie ma praktycznego znaczenia. Energia pobrana jest pojęciem czysto handlowym. Więc gdy dostarczamy taką samą energię impulsu na ogrodzeniu, to lepiej jest wybrać urządzenie, które pobiera jej jak najmniej.
rodzaje-energii

Czy energia dostarczona jest stała ?

Nie jest, ponieważ zmienia się w zależności od obciążenia odczytanego na jego zaciskach. Elektryzatory mają dużą tolerancję, dzięki czemu zachowują energię dostarczoną na poziomie prawie maksymalnym.
energia-dostarczona
Obciążenie (ogrodzenie + zwierzę)
Realny zakres obciążeń najczęściej występujący w odniesieniu do ogrodzeń elektrycznych
Czy energia dostarczona w całości dociera do zwierzecia ?
część energi rozprasza się w przewodzie, złączach, oraz, jeżeli uziemienie znajdzie sie na drodze powrotnej do elektryzatora, rownie. w postaci strat roślinnych i na uziemieniu.

Elektryzator 260 km ?

Przestarzała norma, z okresu gdy koncentrowano sie raczej na napieciu (wolty) niż na energii = bolu (milidżule), jest czasami stosowana do obliczenia odległości teoretycznie możliwej do elektryzacji przy danym elektryzatorze. Jednak ta odległość nie odpowiada rzeczywistości. Wartość teoretyczna, pozwalająca oszacować liczbe kilometrow pseudo ogrodzenia elektrycznego powodujące spadek napiecia poniżej 1500 V, ma niewielkie praktyczne zastosowanie (to energia badana w danym punkcie powoduje bol, a nie napiecie!).
Copyright © 2009 ogrodzeniaelektryczne.pl strona    Projekt & wykonanie Bate