Budowa ogrodzenia elektrycznego
Słupki podtrzymujące i drążki pośrednie powinny być rzędu 80 do 90mm.
Drążki mogą być z drewna bądź włókna szklanego. Drewno musi być
wysokiej jakości, odporne na starzenie.
Jakie drążki wybrać?

Jeżeli ogrodzenie nie musi być bardzo elastyczne np. spokojne zwierzęta,
dość równy teren to można wybrać drążki drewniane.
Lecz gdy ogrodzenie może być obciążone mechanicznie np. przez
dzikie zwierzęta bądź ryzyko spadających gałęźi trzeba zastosować
drążki z włókna szklanego.

1

Najpierw zainstaluj kilka mocnych słupów podtrymujących.
Na początku ogrodzenia, końcu i na każdym załamaniu, ewentualnie
na dole i górzeprzy stromych podejściach. Muszą być wbite na min. 1m.
Zbytnio miękki teren można wzmocnić klinami lub ramionami wspierającymi.

2

Przeciągnąć napięty przewód od jednego do drugiego słupa podtrzymującego.
Dopasować do najniższego poziomu ogrodzenia. Będzie on odniesieniem
w celu prawidłowego wytyczenia drążków oraz spr. odległości od ziemi.

3

Sprawdzić rodzaj podłoża i wybrać stałą głębokość, na którą
będą wpuszczane drążki. Drążki z włókna szklanego wystarczy gdy
będą na 30cm. Możemy później oznaczyć na wszystkich drążkach
głębokość wpustu i wysokość izolatorów.
Następnie należy wprowadzić drążki na ustaloną głębokość.
Odstęp między drążkami maksymalnie może wynosić 12m, lecz
przy wgłębieniu lub wzniesieniu 8m. Wszystkie drążki muszą być
prostopadłe do podłoża.
rozstawienie-drazkow-dlugoscrozstawienie-drazkow-na-nierownym-podlozu
A- 12m między drążkami
B- 8m między drążkami
Poprawne rozstawienie
słupków na nierównym podłożu

4

Drążki w miękkim gruncie mogą zapadać się w dół.
Można temu bardzo łątwo zapobiec. Stosując
izolator tuż nad ziemią, nad którym umieści się
pręt o długości 20cm. Izolatory powinny być
zainstalowane na tej samej wysokości co dolny przewód.

5

Zamontuj izolator IEF na słupie początkowym węzłem
samozaciskającym lub klamrą. Sprawdź czy pracuje na
ściskanie, a nie rozciąganie. Ustaw go na wysokości
przewidzianej dla najwyższego przewodu końcowej instalacji.
Utnij przewód o długości 1m. Owiń słup przewodem i utwórz pętlę.
Uformuj rączkę.
Okręć 3 razy przewód, a nadmiar odetnij.
Przeprowadź drugi koniec przewodu przez IEF. Uformuj rączkę. Okręć 5 razy przewód i utnij jego nadmiar. Pociągnij IEF, aby wyrównać wiązanie i izolator.

6

Przeprowadź koniec przewodu przez izolator IEF,
uformuj rączkę 6 razy. Pamiętaj by nie obcinać
pozostającego kawałka przewodu, ponieważ będzie
potrzebny do mostkowania elektrycznego.

formowanie-izolatora-ief

7

Zacznij od instalacji górnego przewodu,
drut przeprowadź przez odpowiedni izolator,
na poziomie każdego drążka.

8

Dokończ przebieg pierwszego odcinka. Wprowadź drut do izolatorów liniowych, a w ostatniej
fazie zomocój drut do izolatora IEF na ostatnim słupie.

9

Powtórzyć instalacje górnego poziomu na niższych.
Na koniec szpuli z drutem wykonaj połączanie złączką
lub węzłem ósemkowym, pamiętając by zachować odstęp minimum
1m między połączeniem, a słupkiem.

10

Zainstaluj napinacze i naciągnij przewody
najlepiej wzdłuż przewodu niż z jego końca.
Wyjmij blokadę z napinacza i ustaw go w sposób pokazany obok.
Włóż układ kierownicy w otwór napinacza. Napnij do żądanego stopnia drut poprzez kręcenie kierownicą.
Zablokuj jedno ramiono przekładając je przez drut. Następnie włóż blokadę.
Wyjmij kierownicę.

11

Zainstaluj dolne przewody ogrodzenia w sposób
identyczny do górnych przewodów.

12

Połącz poziomy wolnymi kawałkami przewodu.
Następnie wkręć izolatory bramowe w słupki i połącz
je z ogrodzeniem wolnymi końcami pozostałymi po zainstalowaniu
izolatorów IEF. Na koniec załóż sprężynę z uchwytem.

Copyright © 2009 ogrodzeniaelektryczne.pl strona    Projekt & wykonanie Bate